MASZYNY DO OBRÓBKI STALI

W naszym parku maszynowym posiadamy miedzy innymi:
1.) Gilotyna 2mb do 6mm grubości
2.) Zgrzewarka do blach do 1,5mm grubości
3.) Giętarka do 2mb do 2mm grubości
4.) Prasa hydrauliczna 2mb
5.) Walcarka do 2mb do 4mm grubości
6.) Spawamy metodą TIG i Mig-Mag